3:12 reglerna -vad är viktigt att tänka på?

Falköga Företagsrådgivning hjälper dig upprätta din 3:12 strategi 

 

Falköga Redovisning och Företagsrådgivning

Välkommen till 3:12 reglerna.se

På denna sida kan ni läsa om 3:12 reglerna och få en del viktiga råd angående er 3:12 strategi. 

Falköga Företagsrådgivning brinner för entreprenörer och entreprenörskap och 2017 engagerade sig vår VD Carl-Magnus Falk mot regeringens förslag på försämrat 3:12 regelverk. Tack och lov föll förslaget! Som ett led i detta engagemang har vi skapat denna webbplats vars syfte är att hjälpa er att sätta er in i dom krångliga 3:12 reglerna. Falkögas VD Carl-Magnus ligger även bakom den så kallade 3:12 Modellen, som är en excelmodell som hjälper entreprenörer att optimera sin fördelning av lön och utdelning. 

 

Carl-Magnus Falk, företagsrådgivare och VD för Falköga Redovisning och Företagsrådgivning AB

Vad är 3:12 reglerna?

3:12 reglerna är skatteregler som styr beskattningen av fåmansföretagare, när det gäller utdelning från det egna företaget.  Med nuvarande regelverk kan skatten på utdelningen bli 20% (observera att bolaget först måste betala bolagsskatt på sin vinst och att det är vinsten som då beskattas med 20%).

Hur stor utdelning (gränsbeloppet) som kan göras till 20% beräknas enligt förenklingsregeln och huvudregeln.

Vilka omfattas av 3:12 reglerna?

3:12 reglerna gäller för för fåmansbolagsägare. Du är fåmansbolagsägare om du äger aktier i ett bolag där hälften av aktierna i bolaget ägs av fyra personer eller färre. Som ”en ägare” räknas hela närståendekretsen dvs make/a, sambo, barn, barnbarn, föräldrar osv.

Gränsbeloppet

Den del av utdelningen som kan beskattas till 20%, ska ligga under det som kallas gränsbeloppet. Gränsbeloppet beräknas antingen utifrån huvudregeln eller förenklingsregeln enligt 3:12 reglerna.

Läs mer om förenklingsregeln här

Förenklingsregeln är alltså en av 3:12 reglernas delar.

Alla som äger fåmansbolag får alltid använda förenklingsregeln i ett av sina bolag (max ett bolag per ägare). När förenklingsregeln används sätts gränsbeloppet (utdelning till 20%) som en schablon varje år. Gränsbelopp som inte utnyttjas respektive år får ägaren spara till nästkommande år. Dessutom sker en mindre uppräkning av sparat gränsbelopp.

Beskattningsår     Schablonbelopp

2017                         163 075 kr               

Utdelning som togs under 2017 och ska deklareras 2018

2018                        169 125  kr               

Utdelning som tas under 2018 och ska deklareras 2019

2019                        171 875 kr                 

Utdelning som tas under 2019 och ska deklarares 2020.

Läs mer om huvudregeln här

Huvudregeln är 3:12 reglernas andra del

Huvudregeln baseras på bolagets löneunderlag, vilket utgörs av kontanta löner utbetalade året före utdelningsåret. Utdelningsåret är det år som bolagsstämman beslutar om att utdelning ska ske. Om du kvalificerar dig för huvudregeln så får du använda 50 % av löneunderlaget som gränsbelopp. Plus 9,51% av det du betalat för dina aktier (omkostnadsbeloppet).

‑Utdelning under 2018 som deklareras år 2019: Ägare eller dess närstående måste ta ut en lön under 2017 på minst 369 000 kr (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 590 400 kr (9,6 IBB).

IBB = inkomstbasbelopp. 62 500 kr 2018.

‑Utdelning under 2019 som deklareras år 2020: Ägare eller dess närstående måste under 2018 ta ut en lön på minst 375 000 (6 IBB) + 5 % av bolagets totala kontanta löner eller 600 000 kr (9,6 IBB).

Upp till gränsbeloppet är skatten på utdelning 20 %. Över gränsen till takbeloppet skattas utdelningen som lön, dvs 32 % – 57 % beroende på hur mycket lön du tagit under året samt vilken kommun du bor i. Utdelning över takbeloppet 90 IBB beskattas som kapital, med skattesatsen 30 %. Alltså:

0 – gränsbeloppet i utdelning = 20 % skatt

Utdelning i intervallet mellan gränsbeloppet och 90 IBB = löneskatt (32-57 %)

Utdelning över 90 IBB = 30 %

OBS att 3:12 Modellens nya manuella funktion räknar ut detta automatiskt åt dig. Alltså vad det kostar att ta ut en stor utdelning och ta en ”skattesmäll”. Exempelvis kan du fylla i en utdelning på 15 Mkr (förutsatt att du har en vinst i bolaget som täcker det beloppet). Här är det viktigt att påpeka att du INTE får räkna av den ”vanliga” lön du tagit i bolaget från dom 90 IBB, vilket betyder att du då kan bli beskattad i inkomstslaget tjänst för 90 IBB plus din ordinarie lön i ditt bolag under utdelningsåret.

4 % spärren
Löneunderlag kan bara beräknas i huvudregeln om du äger mer än 4 % av bolagets aktier. Har du ett högt omkostnadsbelopp så kan det vara så att huvudregeln ger ett högre gränsbelopp än förenklingsregeln i och med att viss uppräkning får ske varje år.

3:12 Modellen är en excelmodell som utifrån företagets finansiella ställning söker upp och ger förslag på möjlig optimal fördelning mellan lön och utdelning för bolagets ägare. 3:12 Modellen kan därmed bidra till att företagaren inte betalar mer skatt än nödvändigt, alltså rätt skatt.
Läs mer om 3:12 Modellen här
Carl-Magnus Falk kom på ideén till 3:12 Modellen under sitt arbete som företagsrådgivare. Carl-Magnus ansåg att rådgivning kring 3:12 reglerna ofta skedde slentreanmässigt utan hänsyn till viktiga aspekter för den enskilda entreprenören. Så som exemepevlis värdet av allmänn pension eller möjligheten att ta ett huslån.  “Det finns en brist vad gäller förståelsen för vad löner egentligen är värt relativt utdelning. Om du fått rådet “ta 37 tkr i månaden i lön” så är du långt från ensam, det är nämligen ett “standard råd” i branschen” säger Carl-Magnus.

Med 3:12 Modellen kan Falköga Företagsrådgivning exempelvis visa hur mycket pensionen är värd. Ni kan pröva modellen dirkekt på 3:12 Modellens hemsida, det är bara att klicka på knappen nedan. Det finns även en avancerad version av 3:12 Modellen. Ni kan efterfråga den genom att mejla info@falkoga.

Under 2017 uppmärksammades Falkögas VD Carl-Magnus Falk i en rad tidningar, såsom Tidningen Entreprenör och Privata Affärer för sin kritik mot regeringens förslag till försämrat 3:12 regelverk. Carl-Magnus kunde med sin 3:12 Modell visa exakt hur regeringens förslag skulle slå och bland annat påvisa fel i regeringens argumentation. Läs mer om detta i Tidningen Entreprenör HÄR.

3:12 reglerna, bra att tänka på när ni upprättar er 3:12 strategi :

  • Väljer du att inte ta utdelning så sparas gränsbeloppen så att du kan ta lågbeskattad utdelning en annan gång.
  • Har du idag exempelvis en bilförmån eller bostadsförmån så räknas den inte in i varken din lön eller löneunderlaget vid beräkning av huvudregeln. Det kan därför vara intressant att se över om du kan öka din lön och köpa dig loss från förmånen, sk nettolöneavdrag. Hela lönen skulle då räknas in vid beräkningen.
  • Förenklingsregeln får endast användas om du ägt aktierna vid årets ingång.
  • Förenklingsregeln är begränsad så att du bara kan räkna med ett schablonbelopp från ett bolag, inte flera bolag.
  • Vid beräkning av löneunderlag i huvudregeln får man endast räkna med de löner som betalats ut under den tiden som man ägt bolaget.
  • Huvudregeln kan max beräknas till 50 gånger din egen eller närståendes kontanta lön.
  • Löner i dotterbolag får tas med i beräkningen av huvudregeln om dotterbolaget ägs till mer än 50 %.

Behöver ni hjälp med er 3:12 strategi?

Eller ring oss på 070 454 03 21

Om ni väljer att anlita Falköga kommer ni få en samarbetspartner som ser till hela er verksamahet. som tar ett helhetsgrepp. Både för ert företag och för er privat. Vi arbetar engagerat och proaktivt för att ni inte ska missa någon möjlighet.

”Carl-Magnus är oerhört närvarande i vår vardag med alla de utmaningar det innebär att vara entreprenör. Under de år vi och våra bolag arbetat tillsammans med Carl-Magnus har han med kreativitet och uthållighet alltid sett till vårt bästa. Hans unika sätt att vara och bidra är en viktigt grundsten i våra bolags arbete med långsiktigt och hållbart företagande.”

Thomas Svenow

Koncernchef, Glasmästerigruppen i Norden AB

”Belysningsteknik utvecklas ständigt och kräver innovativa lösningar. Carl-Magnus Falk har varit vår företagsrådgivare i många år. Carls kreativa förmåga och hans gedigna kunskaper har varit till stor nytta att anpassa vår affärsverksamhet mot nya utmaningar.”

Gerhard Rehm

Sales and development, CDC-Lighting AB

“Carl-Magnus har varit med oss från början som revisor och rådgivare. Han har varit ett ovärderligt bollplank vid både förvärv och försäljning av verksamheter. Carl-Magnus har både den bredd och det djup som krävs när bokföringen blir mer avancerad”.

Per Kristiansson

Delägare, Restaurangbolaget Elaka tre E3 AB, Möja Värdshus